Porodično nasilje

19. Maj 2010

Crna Gora je jedna od izrazito tradicionalnih balkanskih država sa veoma jakim patrijarhalnim društvenim odnosima. Kulturološki se njeguje idilična slika pater familiasa koji je «branić žene i djeteta», a očuvanje izgleda srećne porodice prema spoljnom svijetu smatra obavezom. Ovakav društveni okvir za posledicu ima podatak da su sa aspekta rodne ravnopravnosti, žene u Crnoj Gori, najugroženije upravo u sferi porodičnih odnosa (Index demokratije, CEDEM). Postojeće nalaze dodatno potkrepljuju rezultati istraživanja ženskih grupa koji su pokazali da je svaka četvrta žena izložena fizičkom zlostavljanju u porodici, a čak svaka treća nekom drugom obliku nasilja od strane muža, partnera, oca, sina…

Sve do pojave SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić, februara 1998. u našoj lokalnoj zajednici je poricano postojanje porodičnog nasilja, kao problema. Podatak da je već u ovoj prvoj godini našeg rada telefon zvonio preko sto puta pokazao je njegovu ozbiljnost i rasprosranjenost. Za proteklih osam godina različite vrste pomoći je dobilo preko 650 žena žrtava koje su nasilju u porodici, najčešće, izložene od 5 do 15 godina. Činjenica da je obično riječ o fizičkom zlostavljanju praćenom omalovažavanjem, držanjem u stanju materijalne bijede, pokazuje da žene u Nikšiću imaju veoma visok prag tolerancije prema nasilju koje doživljavaju od muških članova porodice. Sa druge strane ovakav njihov stav nije iznenađenje jer odrastaju u jednom autoritarnom porodičnom okruženju gdje je na popisu vrlina ženska poslušnost prva, a sposobnost trpljenja izaziva javno divljenje od strane okruženja. Read the rest of this entry »