Položaj Romkinja

19. Maj 2010

Život romske zajednice je na margini drustvenog zivota i bez stvarnog kontakta sa sirom zajednicom. Porodice funkcionišu po pravilima strogog patrijarhata u kojem apsolutnu moć ima najstariji muški tkz. “domaćin”. Rodne uloge su veoma jasne. Ženska djeca se od najranijeg djetinjstva vaspitavaju da muškarac odlučuje o svemu i čija riječ je zakon. Brakovi se uglavnom neformalnog karaktera (preko 75% slučajeva) i zasnivaju se na dogovoru dvije porodice. Arhaični običaj “prodaje i kupovine mlade”, prilikom sklapanja braka, u romskoj zajednici je još uvijek veoma prisutan i to u najsurovijem i najautentičnijem obliku. Nevinost djevojke “prve bračne noći” je imperativ i jedan od presudnih razloga zbog kojeg se život djevojčica u potpunosti kontroliše. Roditelji ih udaju već sa 15 -16 godina, pa ne iznenađuje, podatak, da je dvije trećine Romkinja iz Nikšića prvo dijete rodilo prije punoljetstva.

U Nikšiću živi oko 840 pripadnika/ca romske zajednice, a medju njima je oko 200 zena. Od rođenja su suočene sa ekstremnim siromaštvom jer skoro da nema porodice u Nikšiću čiji prihod iznosi više od jednog eura dnevno po članu domaćinstva. Polovina njih nikada ne bude upisana u prvi razred osnovne škole, a manje od 10% uspijeva da završi osnovnu školi. Tek svaka četvrta Romkinja dobro razumije i govori jezik većinskog stanovništva zajednice, a ?ak 95% njih nije u radnom odnosu.Odrastaju u etnički cistim romskim naseljima, napravljenim uz gradska smetlišta, neregulisan industrijski otpad i kanalizacione vode koje se izlivaju pored samih kuća. Dvije trećine njih živi u prostoru napravljenom od drveta i otpadnih materijala, a oko 40% Romkinja iz Nikšića u kući nema struju ili vodu. Koriste vodu sa zajedničkih ćesmi i obično jednu dijeli po trideset i više domaćinstava. Žene zimi peru napolju, u hladnoj vodi što pove?ava rizik obolijevanja od različitih upalnih oboljenja, a ljeti se suočavaju sa višednevnim nestašicama vode pa su primorane da pjesace i po nekoliko kilometara kako bi je obezbijedile za sebe i porodicu. Read the rest of this entry »