Javnim časom u Nikšiću završena kampanja ” 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama”

11. Decembar 2015

Javnim časom u Nikšiću, 10. decembra,  završena je kampanja „16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama“.  Javni čas „Saradnja i intervencija- stop nasilju u porodici“ održan je u tri crnogorska grada: Podgorici, Nikšiću i Pljevljima. Akciju su organizovale nevladine organizacije: SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić, Otvoreni centar Bona Fide iz Pljevalja, Centar za ženska prava i Sigurna ženska kuća iz Podgorice, a u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, kao  i Centrima bezbjednosti iz Podgorice, Nikšića i Pljevalja.

Javni čas je osmišljen i realizovan kroz izrežirani nenajavljeni performans,  glumci su odigrali scenu nasilja na javnim gradskim trgovima. Građanstvo je direktno bilo izazvano da reaguje, da toleriše ili ne toleriše nasilje na ulici.

U zavisnosti od grada do grada različite su bile i reakcije građana.

Ovom akcijom probuđena je svijest ljudi koji su se zatekli na licu mjesta performansa, demonstriran je putokaz kojim građani treba da postupaju ako primete nasilje u svojoj okolini- pozvati policiju i nacionalnu  besplatnu SOS liniju.

Javni čas ” Saradnja i intervencija-stop nasilju u porodici”

08. Decembar 2015

U okviru “16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama”  SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić pokrenuo je u partnerstvu sa ženskim nevladinim organizacijama: Otvorenim centrom Bona Fide iz Pljevalja, Sigurnom ženskom kućom i Centrom za ženska prava iz Podgorice, akciju javnog časa, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i Centrom bezbjednosti iz Pljevalja i Podgorice. Do sada su održana dva javna časa,  3. decembra u Podgorici i 7. decembra u Pljevljima.

Javni čas u Podgorici

Video javnog časa u Podgorici

Javni čas u Pljevljima

Bilbord SOS linije na Žabljaku

23. Novembar 2015

SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić postavio je bilbord  SOS nacionalne linije na Žabljaku. Na ovaj način SOS telefon Nikšić želi da informiše građane/ke na Žabljaku o postojanju besplatne nacionalne SOS linije  i osnaži žrtve nasilja da prijave nasilje u porodici.

Otvorena besplatna nacionalna linija za žrtve nasilja 080 111 111

10. Septembar 2015


Liniju uvodi Ministarstvo rada i socijalnog staranja u saradnji sa NVO SOS Nikšić, uz podršku UNDP-a i EU.


U Crnoj Gori 1.septembra 2015. zvanično je počela sa radom nacionalna SOS linija za žrtve nasilja u porodici. Tako će sve žrtve nasilja u porodici biti u mogućnosti da pozivom na besplatan broj dobiju adekvatnu zaštitu, pomoć, emocionalnu podršku, kao i sve potrebne savjete. Ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević kazala je da je u 2011. godini bilo 507 prijavljenih prekršajnih slučajeva nasilja u porodici, dok je u 2014. godini bilo 1.347 prijava za prekršajno djelo nasilja u porodici, što znači da je broj prijava samo u periodu od tri godine porastao za 166 posto.
Predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori Fiona Mek Kluni kazala je da je nasilje u porodici veoma složen problem. Prema njenim riječima, nasilje često ostavlja cjeloživotne posljedice na žrtve, žene i djecu, a nasilno ponašanje se obično prenosi s generacije na generaciju.”Kada je riječ o Crnoj Gori, podaci ukazuju na to da je svaka treća žena bila izložena fizičkom ili nekom drugom obliku nasilja u porodici. Čini se da patrijahalni stavovi i obrasci ponašanja i dalje prožimaju crnogorsko društvo, i zato su potrebni dodatni napori institucija kako bi se došlo do promjene cjelokupnog društvenog okruženja“, poručila je Mek Kluni.
Predstavnica nevladine organizacije “SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja” iz Nikšića Nataša Međedović, kazala je da ta linija predstavlja najvažniji mehanizam za urgentnu pomoć i podršku žrtvama nasilja. Ona je ukazala da će NVO „SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić“, voditi navedenu SOS liniju, i dodala da je njihov zadatak da ojačaju snage žrtve i servisiraju njene akutne potrebe. Međedović je rekla da je njihov zadatak i da podrže žrtvu da osnaži svoje kompetencije i povrati kontrolu nad svojim životom.”Uvođenjem ove linije žrtve porodičnog nasilja u Crnoj Gori dobijaju servis koji garantuje brz, senzibilan i održiv odgovor na njihove potrebe“, poručila je Nataša Međedović.

SOS Nikšić zajedno sa četiri SOS telefona iz Crne Gore pokrenuo inicijativu za izradu održive nacionalne sos linije za porodično nasilje i nasilje nad ženama

02. Mart 2015

U okviru projekta „Uspostavljanje održivih servisa podrške ženama i djeci žrtvama nasilja“ SOS Nikšić je pokrenuo inicijativu za uspostvljanje održive nacionalne sos linije za porodično nasilje i nasilje nad ženama.

U okviru ove inicijative SOS Nikšić je zajedno sa 4 SOS telefona iz Crne Gore napravio predlog  Pravilnika za rad nacionalne sos linije za nasilje u porodici i nasilje nad ženama. Nacrt Pravilnika je predat Ministarstvu rada i socijalnog staranja i Ministarstvu za ljudska i manjinaska prava.