Bilbord SOS linije na Žabljaku

23. Novembar 2015

SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić postavio je bilbord  SOS nacionalne linije na Žabljaku. Na ovaj način SOS telefon Nikšić želi da informiše građane/ke na Žabljaku o postojanju besplatne nacionalne SOS linije  i osnaži žrtve nasilja da prijave nasilje u porodici.

Otvorena besplatna nacionalna linija za žrtve nasilja 080 111 111

10. Septembar 2015


Liniju uvodi Ministarstvo rada i socijalnog staranja u saradnji sa NVO SOS Nikšić, uz podršku UNDP-a i EU.


U Crnoj Gori 1.septembra 2015. zvanično je počela sa radom nacionalna SOS linija za žrtve nasilja u porodici. Tako će sve žrtve nasilja u porodici biti u mogućnosti da pozivom na besplatan broj dobiju adekvatnu zaštitu, pomoć, emocionalnu podršku, kao i sve potrebne savjete. Ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević kazala je da je u 2011. godini bilo 507 prijavljenih prekršajnih slučajeva nasilja u porodici, dok je u 2014. godini bilo 1.347 prijava za prekršajno djelo nasilja u porodici, što znači da je broj prijava samo u periodu od tri godine porastao za 166 posto.
Predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori Fiona Mek Kluni kazala je da je nasilje u porodici veoma složen problem. Prema njenim riječima, nasilje često ostavlja cjeloživotne posljedice na žrtve, žene i djecu, a nasilno ponašanje se obično prenosi s generacije na generaciju.”Kada je riječ o Crnoj Gori, podaci ukazuju na to da je svaka treća žena bila izložena fizičkom ili nekom drugom obliku nasilja u porodici. Čini se da patrijahalni stavovi i obrasci ponašanja i dalje prožimaju crnogorsko društvo, i zato su potrebni dodatni napori institucija kako bi se došlo do promjene cjelokupnog društvenog okruženja“, poručila je Mek Kluni.
Predstavnica nevladine organizacije “SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja” iz Nikšića Nataša Međedović, kazala je da ta linija predstavlja najvažniji mehanizam za urgentnu pomoć i podršku žrtvama nasilja. Ona je ukazala da će NVO „SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić“, voditi navedenu SOS liniju, i dodala da je njihov zadatak da ojačaju snage žrtve i servisiraju njene akutne potrebe. Međedović je rekla da je njihov zadatak i da podrže žrtvu da osnaži svoje kompetencije i povrati kontrolu nad svojim životom.”Uvođenjem ove linije žrtve porodičnog nasilja u Crnoj Gori dobijaju servis koji garantuje brz, senzibilan i održiv odgovor na njihove potrebe“, poručila je Nataša Međedović.

SOS Nikšić zajedno sa četiri SOS telefona iz Crne Gore pokrenuo inicijativu za izradu održive nacionalne sos linije za porodično nasilje i nasilje nad ženama

02. Mart 2015

U okviru projekta „Uspostavljanje održivih servisa podrške ženama i djeci žrtvama nasilja“ SOS Nikšić je pokrenuo inicijativu za uspostvljanje održive nacionalne sos linije za porodično nasilje i nasilje nad ženama.

U okviru ove inicijative SOS Nikšić je zajedno sa 4 SOS telefona iz Crne Gore napravio predlog  Pravilnika za rad nacionalne sos linije za nasilje u porodici i nasilje nad ženama. Nacrt Pravilnika je predat Ministarstvu rada i socijalnog staranja i Ministarstvu za ljudska i manjinaska prava.

SOS telefon Nikšić zajedno sa NVO Nepsis pokrenuo inicijativu za sprovođenje zaštitne mjere obaveznog psihosocijalnog tretmana za počinioce nasilja

SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić je u saradnji sa NVO Nepsis  pokrenuo inicijativu za sprovođenje obaveznog psihosocijanog tretmana za počinioce nasilja.

Psihosocijalni tretman za počinioce nasilja je jedna od zaštitnih mjera koja je propisana Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici. Takođe u našoj državi postoji i Pravilnik o bližem načinu određivanja i sprovođenja zaštitne mjere obaveznog psihosocijalnog tretmana za počinioce nasilja. Uprkos tome, ovaj tretman se kod nas još uvijek ne sprovodi.

Iz tog razloga SOS telefon Nikšić  i NVO Nepsis su kroz ovu inicijativu izradili Priručnik za implementaciju psihosocijalnog tretmana za počinioce nasilja, kao i organizovale sastanke i radionice sa institucijama koje bi trebale da sprovode ovaj tretman. U okviru ove inicijative sprovedena je anketa o svijesti građana o ovom problemu i izrađen je plan djelovanja u opštini Nikšić.

SOS telefon pokrenuo inicijativu za formiranje nacionalne mreže za suzbijanje nasilja nad ženama

U avgustu 2012. godine SOS Nikšić je pokrenuo inicijativu za formiranje nacionalne mreže za suzbijanje nasilja nad ženama. Ova inicijativa je pokrenuta u sklopu projekta „Inicijativa za strateško djelovanje ženskih NVO protiv nasilja nad ženama“ i pokrenuta je u saradnji sa Centrom za ženska prava i SOS telefonom Podgorica, uz pomoć švedske fondacije Kvinna till Kvinna. U okviru inicijative definisane su zajedničke vrijednosti mreže kao i vizija i misija mreže.