Recikliraj, kreiraj uživaj

09. Mart 2015

Liflet “Recikliraj, kreiraj, uživaj” je dio projekta Reciklažom tekstila do održivih rješenja koji SOS Nikšić sprovodi sa Ženskim centrom Užice, Zavodom za zapošljavanje Crne Gore-Pj Nikšić i Filijalom Užice zajedno sa regionalnom agencijom Zlatibor iz Užica. Liflet je izrađen uz pomoć EU i ima za cilj da pokaže prednosti izrade proizvoda od recikliranog tekstila.

Zajedno, snagom zakona protiv nasilja u porodici

Liflet “Zajedno snagom zakona protiv nasilja u porodici” je napravljen uz finansijsku pomoć misije OEBS-a u Crnoj Gori. Informator je napravljen u okviru projekta “Poštovanje zakonu-akcija protiv nasilja u porodici”.

Budi pažljiv/a, ne budi žrtva zloupotrebe

Informator “Budi pažljiv/a, ne budi žrtva zloupotrebe” ima za cilj da predstavi oblike i posljedice trgovine ljudima. Svake godine u svijetu oko 4 miliona ljudi postanu žrtve trgovine, dnevno oko 10960 ljudi, svakog sata oko 460 ljudi a svakog minuta 8 osoba. Stoga, cilj ovog informatora je da ukaže na uzroke trgovine ljudima i preventivno djelovanje.

BUDI PROMJENA

Liflet “Budi promjena”je SOS telefon Nikšić izdao u okviru projekta “Mobilizacija zajednice-program prevencije porodičnog nasilja” koji je podržala Ambasada SAD u Crnoj Gori. Cilj lifleta je da potpomogne razvoj demokratskog i civilnog društva u Crnoj Gori kroz participaciju i učešće na lokalnom nivou.

„Žene trebaju i zaslužuju kvalitetno obrazovanje“

09. August 2010

Liflet „Žene trebaju i zaslužuju kvalitetno obrazovanje“ SOS Nikšić je odštampao uz finansijsku podršku fondacije Kvinna till Kvinna sa ciljem promocije svojeg Trening centra za obrazovanje žena. Trening centar je uspostavljen 2009.godine kada je SOS Nikšić, po rješenju UPI br.07-542 Ministarstva prosvjete i nauke, postao licencirani organizator obrazovanja odraslih.

Trening centar za obrazovanje zena