Studija tržišne potražnje za proizvodima od recikliranog tekstila

04. Mart 2015

Studija tržišne potražnje za proizvodima od recikliranog tekstila je publikacija koja je nastala u sklopu projekta „Reciklažom tekstila do održivih rješenja“ koju SOS Nikšić sprovodi u saradnji sa Ženskim centrom Užice i dvije nacionalne službe za zapošljavanje Zavod za zapošljavanje Crne Gore PJ Nikšić i Filijala Užice zajedno sa Regionalnom agencijom Zlatibor iz Užica. Projekat je finansiran sredstvima EU.

Studija je podijeljena na dva dijela i to na istraživanje sprovedeno u 17 gradova u Crnoj Gori i 67 opština iz Srbije. Cilj studije bio je da pokaže koliko su građani spremni da kupuju proizvode od recikliranog tekstila i koje karakteristike su im presudne kada biraju da kupe tekstilne proizvode i gdje ih kupuju.

Studija je pokazala da većina građana Crne Gore, uprkos tome što loše procjenjuju svoju finansijsku situaciju nema običaj da kupujetekstilne proizvode u radnjama polovne robe. Prilikom odabira tekstilnih proizvoda vode se prvenstveno cijenom, izgledom i kvalitetom. Većinu tekstilnih proizvoda građani kupuju u tržnim centrima pa stoga i tamo očekuju da nađu proizvode od recikliranog tekstila.

Studija o nasilju u porodici i nasilju nad ženama 2012.

03. Mart 2015

Studija o nasilju u porodici i nasilju nad zenama

CEED Consulting i NVO SOS telefon Nikšić, u saradnji sa konsultantkinjama iz NVO Sigurna ženska kuća, je sproveo Studiju o nasilju u porodici i nasilju nad ženama u Crnoj Gori za potrebe UNDP (ProgramUjedinjenih nacija za razvoj), Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i Ministarstva pravde i ljudskih prava.Studija se sprovodi u okviru Programa za rodnu ravnopravnost IPA 2010.Svrha realizovanja studije je da se ukaže na percepciju, intenzitet i oblike nasilja u porodici i nasilja nad ženama u Crnoj Gori kako bi se upoznali sa trenutnim stanjem i preduzeli odgovarajuće mjere na suzbijanju i prevenciji ove pojave. Takođe, istraživanje će poslužiti kao značajan izvor informacija u sprovođenju aktivnosti na polju postizanja održivog i efikasnog sistema zaštite žrtava nasilja u porodici i mjera borbe protiv nasilja u porodici. Studija o nasilju u porodici i nasilju nad ženama u Crnoj Gori je realizovana uz primjenu nekoliko različitih metoda (desk metoda, kvalitativan i kvantitativan metod istraživanja, studije slučajeva) kako bi se stekao detaljniji uvid u navedenu problematiku i dobili što objektivniji podaci.

Istrazivanje o ukljucenosti romske djece u sistem obrazovanja

20. Maj 2010

Istrazivanje o ukljucenosti romske djece u sistem obrazovanja je uradjeno u periodu dec. 2005. – jan. 2006.Cilj istrazivanja je utvrdjivanje trenutnog stanja o ukljucenosti romske djece u obrazovni sistem Crne Gore. Istrazivanjem su anketirani svi roditelji Romi (415) koji imaju djecu od 6 do 14 godina u cetiri grada – Podgorici, Niksicu, Beranama i Rozajama. Kako 70%, od ukupnog romskog stanovnistva u Crnoj Gori, zivi u ove 4 opstine, nalazi istrazivanja se mogu smatrati relevantnim za cijelu Republiku. Istrazivanje finansirala kancelarija UNICEFa u Crnoj Gori. Lokani partneri su bili NVO Centar za romske inicijative – Niksic, Enfants – Rozaje i Udruzenje zena Roma i Kovaca „Zensko srce“ – Podgorica.

Polozaj romske manjine i polozaj Romkinja u zajednici

Istrazivanje „Polozaj romske manjine i polozaj Romkinja u zajednici“ SOS telefon Niksic je sproveo uz finansijsku podrsku svedske fondacije Kvinna Till Kvinna u toku 2006.godine. U cilju utvrdjivanja statusa romske manjine u Crnoj Gori, sa posebnim akcentom na polozaj Romkinja koriscene su sledece metode: individualni intervjui, fokus grupe, internet upitnici i posmatranje. Za potrebe istrazivanja intervjisano je 126 predstavnika/ca institucija, medija, politickih partija, medjunarodnih i domacih organizacija i NVO –a, kao i predstavnici/ce romskog i neroskog stanovnistva. Istrazivanje je sprovedeno na nacionalnomi na lokalnom nivou.

Istrazivanje polozaja Romkinja u Niksicu

„Istrazivanje polozaja Romkinja u Niksicu“ je sproveo Centar za romske inicijative (CRI) Niksic u periodu decembar 2004. – april 2005. u saradnji sa Fondacijom institut za otvoreno drustvo – Crna Gora. Pomoc u realizaciji istrazivanja CRI – u je pruzio SOS telefon Niksic. Cilj istrazivanja je bio prikazivanje pozicije koju Romkinja ima u porodici i drustvu, a njime su bile obuhvacene sve (njih 209) djevojke i zene pripadnice romske manjine u Niksicu.