Istrazivanje o ukljucenosti romske djece u sistem obrazovanja

20. Maj 2010

Istrazivanje o ukljucenosti romske djece u sistem obrazovanja je uradjeno u periodu dec. 2005. – jan. 2006.Cilj istrazivanja je utvrdjivanje trenutnog stanja o ukljucenosti romske djece u obrazovni sistem Crne Gore. Istrazivanjem su anketirani svi roditelji Romi (415) koji imaju djecu od 6 do 14 godina u cetiri grada – Podgorici, Niksicu, Beranama i Rozajama. Kako 70%, od ukupnog romskog stanovnistva u Crnoj Gori, zivi u ove 4 opstine, nalazi istrazivanja se mogu smatrati relevantnim za cijelu Republiku. Istrazivanje finansirala kancelarija UNICEFa u Crnoj Gori. Lokani partneri su bili NVO Centar za romske inicijative – Niksic, Enfants – Rozaje i Udruzenje zena Roma i Kovaca „Zensko srce“ – Podgorica.

Polozaj romske manjine i polozaj Romkinja u zajednici

Istrazivanje „Polozaj romske manjine i polozaj Romkinja u zajednici“ SOS telefon Niksic je sproveo uz finansijsku podrsku svedske fondacije Kvinna Till Kvinna u toku 2006.godine. U cilju utvrdjivanja statusa romske manjine u Crnoj Gori, sa posebnim akcentom na polozaj Romkinja koriscene su sledece metode: individualni intervjui, fokus grupe, internet upitnici i posmatranje. Za potrebe istrazivanja intervjisano je 126 predstavnika/ca institucija, medija, politickih partija, medjunarodnih i domacih organizacija i NVO –a, kao i predstavnici/ce romskog i neroskog stanovnistva. Istrazivanje je sprovedeno na nacionalnomi na lokalnom nivou.

Istrazivanje polozaja Romkinja u Niksicu

„Istrazivanje polozaja Romkinja u Niksicu“ je sproveo Centar za romske inicijative (CRI) Niksic u periodu decembar 2004. – april 2005. u saradnji sa Fondacijom institut za otvoreno drustvo – Crna Gora. Pomoc u realizaciji istrazivanja CRI – u je pruzio SOS telefon Niksic. Cilj istrazivanja je bio prikazivanje pozicije koju Romkinja ima u porodici i drustvu, a njime su bile obuhvacene sve (njih 209) djevojke i zene pripadnice romske manjine u Niksicu.