Strategija zaštite od nasilja u porodici 2011-2015

04. Mart 2015

Ovdje možete preuzeti Strategiju zaštite od nasilja u porodici za period 2011-2015

Strategy for Domestic Violence Protection

PROTOKOL O POSTUPANJU, PREVENCIJI I ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI

Ovdje možete preuzeti Protokol o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici koji zapravo sadrži procedure i institucionalnu saradnju u vezi sa porodičnim nasiljem i nasiljem nad ženama.

Protokol o postupanju

Komentari SOS telefona Niksic i Advokata za ljudska prava na Nacrt zakona o zastiti od nasilj u porodici

20. Maj 2010

Protokol o postupanju policije prema zrtvama kriminaliteta u porodici

Uputstvo o nacinu vodjenja intervjua sa zrtvama kriminaliteta u porodici za sluzbenike policije