Publikacija “Zbirka ženskog znanja o upotrebi biljaka”

09. Mart 2015

Publikacija “Zbirka ženskog znanja o upotrebi biljaka” je publikacija koju je SOS Nikšić izdao 2005. godine i predstavlja zbirku izabranih recepata, o mogućnostima i načinima iskorištavanja ljekovitih i hranljivih sastojaka biljnog svijeta iz okruženja, do kojih su došle polaznice programa Naturalna higijena. Ovaj program realizovan je u periodu od dvije godine a pratile su ga žene, pripadnice različitih nacionalnih grupa iz Nikšića. Štampanje i pripremanje brošure je izvršeno zahvaljujući podršci švedske fondacije Kvinna till Kvinna.

„Roma centar 2000. – 2005“

20. Maj 2010

Publikacija „Roma centar 2000. – 2005“ je vodic kroz petogodisnji rad SOS telefona Niksic na realizaciji projekta Romski centar za zene i djecu Rome. U izvjestaju je hronoloski izlozen pregled realizovanih aktivnosti, postignutih rezultata i promjena koje je SOS Niksic kroz Romski centar proizveo u zajednici. Pripremu i stampanje publikacije je omogucio nas dugogodisnji donator – zenska, svedska fondacija Kvinna till Kvinna.

Romska manjina u crnogorskim dnevnim novinama Dan i Vijesti

Bilten „Romska manjina u crnogorskim dnevnim novinama Dan i Vijesti“ predstavlja monitoring izvjestaj za period januar – decembar 2007.godine koji je SOS telefon Niksic sproveo uz finansijsku podrsku svedske fondacije Kvinna till Kvinna. Ciljevi monitoringa su bili: utvrdjvanje koliko i na koji nacin monitorisane dnevne novine posvecuju paznje pitanjima romske manjine i identifikovanje clanaka u kojima se govori o inicijativama i akcijama koje zajednica sprovodi u cilju unapredjenja pozicije romske manjine u drustvu.
Posebna paznja, kroz cjelokupnu analizu, je posvecena analiziranju nacina na koji je izvjestavano o Romkinjama.

„Kako do posla? – Korak po korak“

„Kako do posla? – Korak po korak“ je specifičan priručnik za zapošljavanje osmišljen za nezaposlene žene korisnice projekta „Program za osnaživanje zapošlivosti vulnerabilnih grupa žena u Nikšiću“, koji je realizovan uz finansijsku podršku Vlade Finske. Pri kreiranju priručnika analizirani su podaci o ženama iz socijalno ugroženih kategorija koje su dio baze podataka SOS neformalne agencije za zapošljavanje. Materijali koji su izabrani za priručnik su stoga prilagođeni obrazovanju i radnom iskustvu korisnica, kao i činjenici da je većina korisnica duži niz godina van tržišta rada.

„Stopama uspješne preduzetnice!“

„Stopama uspješne preduzetnice!“ je priručnik o osnovama preduzetništva koji je urađen u skladu sa formalnim i neformalnim znanjima i vještinama korisnica „Programa za osnaživanje zapošlivosti vulnerabilnih grupa žena u Nikšiću“, koji je realizovan uz finansijsku podršku Vlade Finske. Priručnik je napisan u jednostavnoj formi, da bi se korisnicama olakšalo razumijevanje i praktična primjena stečenih znanja. Priručnik sadrži radnu svesku za pisanje biznis plana, a veći dio priručnika je posvećen planiranju biznisa, kao jednoj od ključnih tema za uspješno preduzetništvo.