Recikliraj, kreiraj uživaj

09. Mart 2015

Liflet “Recikliraj, kreiraj, uživaj” je dio projekta Reciklažom tekstila do održivih rješenja koji SOS Nikšić sprovodi sa Ženskim centrom Užice, Zavodom za zapošljavanje Crne Gore-Pj Nikšić i Filijalom Užice zajedno sa regionalnom agencijom Zlatibor iz Užica. Liflet je izrađen uz pomoć EU i ima za cilj da pokaže prednosti izrade proizvoda od recikliranog tekstila.

Zajedno, snagom zakona protiv nasilja u porodici

Liflet “Zajedno snagom zakona protiv nasilja u porodici” je napravljen uz finansijsku pomoć misije OEBS-a u Crnoj Gori. Informator je napravljen u okviru projekta “Poštovanje zakonu-akcija protiv nasilja u porodici”.

Budi pažljiv/a, ne budi žrtva zloupotrebe

Informator “Budi pažljiv/a, ne budi žrtva zloupotrebe” ima za cilj da predstavi oblike i posljedice trgovine ljudima. Svake godine u svijetu oko 4 miliona ljudi postanu žrtve trgovine, dnevno oko 10960 ljudi, svakog sata oko 460 ljudi a svakog minuta 8 osoba. Stoga, cilj ovog informatora je da ukaže na uzroke trgovine ljudima i preventivno djelovanje.

BUDI PROMJENA

Liflet “Budi promjena”je SOS telefon Nikšić izdao u okviru projekta “Mobilizacija zajednice-program prevencije porodičnog nasilja” koji je podržala Ambasada SAD u Crnoj Gori. Cilj lifleta je da potpomogne razvoj demokratskog i civilnog društva u Crnoj Gori kroz participaciju i učešće na lokalnom nivou.

Publikacija “Zbirka ženskog znanja o upotrebi biljaka”

Publikacija “Zbirka ženskog znanja o upotrebi biljaka” je publikacija koju je SOS Nikšić izdao 2005. godine i predstavlja zbirku izabranih recepata, o mogućnostima i načinima iskorištavanja ljekovitih i hranljivih sastojaka biljnog svijeta iz okruženja, do kojih su došle polaznice programa Naturalna higijena. Ovaj program realizovan je u periodu od dvije godine a pratile su ga žene, pripadnice različitih nacionalnih grupa iz Nikšića. Štampanje i pripremanje brošure je izvršeno zahvaljujući podršci švedske fondacije Kvinna till Kvinna.