Strateški plan SOS telefona Nikšić 2009-2012

13. August 2010

„Žene trebaju i zaslužuju kvalitetno obrazovanje“

09. August 2010

Liflet „Žene trebaju i zaslužuju kvalitetno obrazovanje“ SOS Nikšić je odštampao uz finansijsku podršku fondacije Kvinna till Kvinna sa ciljem promocije svojeg Trening centra za obrazovanje žena. Trening centar je uspostavljen 2009.godine kada je SOS Nikšić, po rješenju UPI br.07-542 Ministarstva prosvjete i nauke, postao licencirani organizator obrazovanja odraslih.

Trening centar za obrazovanje zena

REA ženska mreža „PRVA“

Liflet je odštampao CRI Nikšić u cilju promocije REA neformalne ženske mreže „PRVA“ koja je formirana u martu 2009.godine. Mreža je formirana kroz projekat „Promocija žena Romkinja i monitoring implementacije obavezujucih dokumenata“ koji je CRI partnerski realizovao sa SOS Nikšić i uz finansijsku podršku Kvinne till Kvinne, u periodu januar – decembar 2009. godine.

Liflet o neformalnoj REA zenskoj mrezi

Parlament bez zena je Parlament sa greskom. 50% ni vise ni manje!

20. Maj 2010

Liflet je dio medijske kampanje kojom se zahtijeva vise zena u politickom zivotu Crne Gore. Kampanju, od marta 2009., partnerski realizuju SOS telefon za zene i djecu zrtve nasilja Niksic, Zenska akcija, Stela i Crnogorski zenski lobi uz podrsku fondacije Kvinna till Kvinna. Liflet je, kroz direktne kontakte i sastanke, distribuiran politickim partijama i zenama aktivnim u javnom zivotu Crne Gore, a stanovnistvu uz dnevne novine Vijesti.

Program za unapredjenje prava zena u selima Niksica

Liflet „Program za unapredjenje prava zena u selima Niksica“ je pripremljen u okviru istoimenog projekta sa ciljem da podigne nivo znanja drustvene zajednice o zivotu i iskustvima zena iz sela. Leaflet ukazuje na lose socio – ekonomske okolnosti sa kojima se suocavaju zene iz udaljenih podrucja, i poziva organe vlasti na konkretne mjere za unapredjenje zivota zena sa sela. Stampanje lifleta je finansirala holandska fondacija CNF , kroz kancelariju BCIF u Beogradu.