NVO sektor

19. Maj 2010

Centar za romske inicijative Niksić – prezentacija

Download

Političke partije

Saradnja SOS telefona Niksic i politickih partija

Organizovana saradnja SOS telefona Niksic sa politickim partijama na lokalnom nivou pocela je 2004.godine kroz projekat Program koordiniranih akcija za eliminaciju porodicnog nasilja u Niksicu. Uspostavljni su kontakti sa rukovodecim ljudima politickih partija koje su u tom trenutku participirale u lokalnom parlamentu, a to su: DPS, LSCG, NS, SNP, SNS i SDP i sa njima dogovorena buduca saradnja.

11.11.2004.godine, predsjednici Opstinskih odbora navedenih partija su, na predlog SOS telefona, potpisali Deklaraciju o ravnopravnosti polova. Uspostavljanje prvog formalnog lokalnog mehanizma za uspostavljaje rodne ravnopravnosti je bio prvi korak u izgradnji partnerstva SOS telefona Niksic i politickih partija. U toku 2006.g. paznja SOS telefona Niksic je usmjerena na edukaciju partijskih aktivista i aktivistkinja za koje organizujemo odgovarajuce seminare na teme iz oblasti rodne ravnopravnosti i zenskih ljudskih prava. Read the rest of this entry »

Lokalna samouprava

Saradnja SOS telefona Niksic sa lokalnom samoupravom

SOS telefon Niksic je od pocetka rada na zastiti zena i djece zrtava porodicnog nasilja uspostavio kontakte sa predstavnicima lokalne Samoupave. U prvoj godini (1998.) rada organizacija je od strane SO Niksic dobila jednokranu materijalnu pomoc.

U timu za eliminaciju porodicnog nasilja, koji je SOS telefon Niksic, kroz Program koordiniranih akcija formirao 2003.godine od predstavnica/ka lokalnih relevantnih institucija i nase organizacije, od samog pocetka aktivno radi i predstavnik kojeg je naimenovao predsjednik SO Niksic. Uporedo sa ovim SOS telefon Niksic organizuje razlicite edukativne seminare za zaposlene u opstinskim Sekretarijatima, Read the rest of this entry »

Institucije i Vlada

Saradnja SOS telefona Niksic sa Vladom RCG

SOS telefon za zene i djecu zrtve nasilja Niksic, u cilju adekvatne zastite prava zena i djece u lokalnoj zajednici, znacajnu paznju usmjerava na izgradnju saradnickih odnosa sa Vladom Republike Crne Gore.
Saradnja izmedju SOS telefona Niksic i Vlade RCG je otpocela 2001. godine, kada je Ministarstvo finansija na Konkursu za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, obezbijedilo dio sredstava za projekat “Kad ljubav boli”. Na taj nacin je omoguceno stampanje brosure za mlade, o nasilju u vezi, pod nazivom “Kad ljubav boli”. Brosura je odstampana po uzoru na prirucnik koji je izdala zenaka grupa iz Filadelfije.

2003. Vlada RCG je, na Konkursu za podjelu sredstava nevladinim organizacijama, SOS telefonu Niksic dodijelila 1000 EUR i time djelimicno participirala u finansiranju projekta “Program za osnazivanje saradnje SOS telefona sa institucijama u Niksicu“. Read the rest of this entry »