Uz podršku Mormona izgrađen dio skloništa

14. Novembar 2014

U periodu avgust – oktobar 2014. godine, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić je, uz finansijsku podršku LDS Carities Montenegro – Crkva Isusa Hrista poslednjeg dana obezbijedio dio građevinskog materijala za izgradnju unutrašnjih radova u skloništu za žrtve nasilja. Ukupna vrijednost donacije je 5.427,00eura.

Donacija Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana doprinijela je bržoj izradnji skloništa koje SOS telefon Nikšić gradi od 2012. godine. Sklonište ima ukupne kapacitete za smještaj 21 osobe, a do sada su osposobljene prostorije za smještaj do 12 osoba.

Sklonište za zbrinjavanje žena i djece žrtava nasilja je ukupne površine 573m2 i gradi se po evropskim standardima. To podrazumjeva odvojene apartmane sa zasebnim kupatilima koji ženama i djeci žrtvama nasilja obezbjeđuje komforan boravak u skloništu.

Počela obuka za izradu proizvoda od recikliranog tekstila

10. novembra 2014. godine počela je obuka za 20 žena koje su, u prvoj fazi realizacije, odabrane za dalje učešće u projektu„Reciklažom tekstila do održivih rješenja“. Obuku  vodi dizajnerka Ivana Murišić sa svojim saradnicima.

Za učesnice obuke će biti organizovano 160 časova teorijskog i praktičnog rada koji obuhvata klasifikaciju i sortiranje tekstila, obuku krojenja i šivenja i izradu predmeta od recikliranog tekstila.

Kandidatkinje će po završetku obuke polagati završni ispit koji će sadržati teorijski i praktični dio. Nakon polaganja, deset kandidatkinja sa najvišim skorom na završnom ispitu imaće priliku da otpočnu rad u recikažnoj radionici.

Održan trening o socijalnom preduzetništvu, tržišnom pozicioniranju i marketing planiranju kao i četvrti sastanak ReTex SRB/MNE tima

26. August 2014

Od 21. do 23. avgusta 2014. Godine, u prostorijama SOS telefona Nikšić, održan je trening o „Socijalnom preduzetništvu, tržišnom pozicioniranju i marketing planiranju“. Trening je organizovan u sklopu projekta „Reciklažom tekstila do održivih rješenja“ koji je finansiran od Evropske unije. Cilj treninga je podizanje kapaciteta za tržišni nastup menadžmenta dvije ženske organizacije iz Crne Gore i Srbije:  SOS telefon Nikšić i Ženski centar Užice.

Trening je vodila ekspertkinja Ana Stanić iz konsultantske firme VIGA Beograd. Na radionicama su učesnice/i su imali priliku da se upoznaju sa preduzetničkim kompetencijama, biznis prilikama, distribuciji i promociji proizvoda.

Partneri su iskoristili priliku i nakon treninga održali četvrti sastanak ReTex SRB/MNE tima na kome su razgovarali o dosadašnjim aktivnostima i planovima za naredni period.

Završena selekcija kandidatkinja za projekat „Recikliražom tekstila do održivih rješenja“

Početkom avgusta 2014. završena je selekcija kandidatkinja za projekat „Reciklažom tekstila do održivih rješenja“. U procesu predselekcije, za potencijalne kandidatkinje su organizovana dva motivaciona treninga i infosesija. Potom su sa kandidatkinjama obavljeni i individualni intervjui na kojima se vršila procjena njihovih psiho fizičkih karakteristika.

Nakon sveobuhvatne procjene i nekolika nivoa predselekcije, SOS telefon Nikšić je u saradnji sa ZZZCG– PJ Nikšić došao  do 20 kandidatkinja koje će učestvovati u daljim aktivnostima projekta, a jedna od sljedećih je pohađanje obuke za proces recikliranja tekstila.

Uži i širi spisak kandidatkinja objavljeni su u prostorijama SOS telefona Nikšić i ZZZ – PJ Nikšić.

Održana infosesija za kandidatkinje i treći sastanak ReTex SRB/MNE tima

24. Juli 2014

U petak 18.07. o.g. održana info sesija za potencijalne učesnice projekta „Recikliranjem tekstila do održivih rješenja“.  Prisustvovalo 35 žena,  a   na info sesiji  kandidatkinje su dobile informacije vezane za sam projekat, realizaciju  obuke, i proces reciklaže. Info sesiji su prisustvovali predstavnici/e  partnerskih organizacija iz Crne Gore i Srbije, a održana je u prostorijama ZZZCG -PJ Nikšić. Nakon info sesije  partneri su iskoristili posjetu predstavnika organizacija iz Srbije i održali treći zajednički sastanak na kome su se osvrnuli na realizovane aktivnosti i planove za naredni period.