JEDNAKA PRAVA – TRAJAN MIR

Nataša Medjedović, izvršna koordinatorka SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić je 19.06.2012 prisustvovala ceremoniji dodjele prestižne memorijalne nagrade Ana Lind u švedskom parlamentu u Stokholmu. Nagrada koja se dodjeljuje u čast bivše ministarke inostranih poslova dodijeljena je članicama Centra za Romske inicijative iz Nikšića u oblasti ženskog učešća i liderstva. To je rezultat desetogodišnjeg programa za žene Romkinje, koji  podržava švedska fondacija Kvinna till Kvinna.

Leave a Reply